• Vương Phú Muội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0988988376
  • Email:
   thanthon1.ks@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Trần Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0939606016
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng