HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG VÒNG TRƯỜNG

Hội thi An toàn giao thông cấp trường. Năm học: 2017-2018.

Hội thi An toàn giao thông cấp trường. Năm học: 2017-2018.

Thời gian tổ chức: Lúc 7 giờ. Ngày 20/10/2017. 

Địa điểm: Điểm B trường tiểu học An Lạc Thôn 1 (Phòng Tiếng Anh)

GVCN nhắc học sinh mang bảng thi phần kiến thức; Mang viết chì và viết màu thi phần vẽ tranh.